Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-W

 

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY Площадь Цена
Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W (инвертор) До 20 кв.м. 79000 ₽
Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W (инвертор) До 25 кв.м. 86450 ₽
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W (инвертор) До 35 кв.м. 96950 ₽
Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W (инвертор) До 50 кв.м. 111900 ₽
Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W (инвертор) До 60 кв.м. 127500₽