Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-S (инвертор)

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY Площадь Цена
Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-S До 20 кв.м. 79050 ₽
Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-S До 25 кв.м. 86350 ₽
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S До 35 кв.м. 96850 ₽
Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-S До 50 кв.м. 112250 ₽
Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-S До 60 кв.м. 128050 ₽