Mitsubishi Heavy SRF-ZMX

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY Площадь Цена
Mitsubishi Heavy SRF25ZMX-S (инвертор) До 25 кв.м. 97250 ₽
Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S (инвертор) До 35 кв.м. 111750 ₽
Mitsubishi Heavy SRF50ZMX-S (инвертор) До 50 кв.м. 136000 ₽